Dịch vụ của các Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (Reentry Resource Centers) và các Cơ quan hợp tác trong mùa Đại dịch COVID-19

English |  Español​

Cập nhật 9/8/2021​​

Các Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (RRCs) tại San Jose và Gilroy hiện mở cửa làm việc. Quý vị có thể xem giờ làm việc trên đường dẫn ở cuối thông tin này. Trung Tâm tại San Jose hiện nhận ghi danh và thẩm định từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và sau giờ làm việc vào Thứ Tư/Thứ Năm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối và ngày Thứ Bảy đầu tiên trong tháng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa cho dịch vụ thẩm định khách hàng và thông tin. Quý vị có thể gọi số 408-535-4299 để biết thêm thông tin.

Trung Tâm tại Gilroy nhận ghi danh khách hàng và có dịch vụ thẩm định từ 1 giờ đến 5 giờ chiều vào Thứ Hai và Thứ Tư, và 8 giờ sáng – 5 giờ chiều vào Thứ Ba và Thứ Năm. Quý vị có thể gọi số 408-201-0690 để biết thêm thông tin. Nếu không có nhân viên tiếp điện thoại, hãy để lại tin nhắn rõ ràng với tên họ, số điện thoại và câu hỏi. Sẽ có nhân viên gọi lại cho quý vị.

Văn phòng Mission Street Recovery Station tại Trung Tâm RRC sẽ vẫn mở cửa cho tất cả các cơ quan công lực, dịch vụ tâm trí khẩn cấp và nơi cung cấp dịch vụ hành vi tâm trí có hợp đồng với Hạt Santa Clara. Phải được một cơ quan/nơi cung cấp dịch vụ hành vi tâm trí giới thiệu đến. Không nhận khách hàng không có hẹn trước.

Hãy vào các đường dẫn bên phải để xem các tờ chương trình và thời khóa biểu của dịch vụ tại các Trung Tâm San Jose và Gilroy.

Hãy xem các đường dẫn dưới đây để biết giờ mở cửa phục vụ tại các Trung Tâm San Jose và Gilroy.

Xin cám ơn và chúc quý vị được bình an.
 

Cập nhật ngày 8 tháng 9 năm 2021

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.