Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống (Reentry Resource Centers) và các Cơ quan hợp tác

Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống tại San Jose nhận ghi danh và thẩm định từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và sau giờ làm việc vào Thứ Tư/Thứ Năm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối và ngày Thứ Bảy đầu tiên trong tháng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa cho dịch vụ thẩm định khách hàng và thông tin. Quý vị có thể gọi số 408-535-4299 để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể nhấn vào đây lịch trình của Trung Tâm San Jose. Quý vị có thể nhấn vào đây lịch trình của Trung Tâm Gilroy.

Trung Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống tại Gilroy nhận ghi danh khách hàng và có dịch vụ thẩm định từ 1 giờ đến 5 giờ chiều vào Thứ Hai và Thứ Tư, và 8 giờ sáng – 5 giờ chiều vào Thứ Ba và Thứ Năm. Quý vị có thể gọi số 408-201-0690 để biết thêm chi tiết. Nếu không có nhân viên tiếp điện thoại, hãy để lại tin nhắn rõ ràng với tên họ, số điện thoại và câu hỏi. Sẽ có nhân viên gọi lại cho quý vị.

Văn phòng Mission Street Recovery Station tại Trung Tâm RRC vẫn mở cửa cho tất cả các cơ quan công lực, dịch vụ tâm trí khẩn cấp và nơi cung cấp dịch vụ hành vi tâm trí có hợp đồng với Hạt Santa Clara. Phải được một cơ quan/nơi cung cấp dịch vụ hành vi tâm trí giới thiệu đến. Không nhận khách hàng không có hẹn trước.

Hãy xem các đường dẫn trong tờ quảng cáo của Trung Tâm Tâm Dịch Vụ Giúp Hội Nhập Vào Đời Sống tại San Jose và Gilroy ở phía trên trang này.

Xin cám ơn và chúc quý vị được bình an.
 
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2023

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.